Ambasadorul Chinei în Republica Moldova a publicat pe site-ul Agenției de presă Infotag un articol semnat cu titlul „Soluția Chinei pentru rezolvarea crizei globale și realizarea unei securități comune”
2023-02-23 21:16

La data de 23 februarie 2023, Agenția de presă Infotag a publicat un articol semnat al E.S. Yan Wenbin, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, cu titlul „Soluția Chinei pentru rezolvarea crizei globale și realizarea unei securități comune”. Textul complet se găsește mai jos:

Lumea întreagă a trecut prin trei ani de poticniri. Ani în care s-a confruntat cu o serie de probleme vechi și noi, precum prelungirea și răspândirea pandemiei de coronavirus, slaba redresare a economiei mondiale, apariția succesivă a unor puncte fierbinți pentru securitatea regională, peste care s-a suprapus criza energiei și cea alimentară. Aceste probleme au afectat masiv securitatea și dezvoltarea lumii care se clatină la limita unui cerc vicios. Ce ar trebui să facem? Să ne îndreptăm către un joc cu sumă nulă, spre conflicte ori confruntări sau să căutăm dezvoltarea comună și securitatea generală? Omenirea se află din nou la o răscruce istorică.

Securitatea reprezintă, asemenea aerului și soarelui, condiția de bază pentru prosperitatea și dezvoltarea globale și privește interesele comune ale oamenilor din întreaga lume. Întrebarea este cum putem găsi o modalitate eficientă pentru a realiza o securitate globală comună? În acest scop, președintele chinez Xi Jinping a propus o inițiativă de securitate globală, o nouă cale spre securitate care susține mai degrabă dialogul, nu confruntarea, parteneriatul, nu alianța, câștigul comun, nu suma nulă. Această inițiativă răspunde nevoii urgente a comunității internaționale, de a menține pacea mondială și de a preveni conflictele și războaiele, oferă o nouă direcție și o nouă gândire pentru rezolvarea dilemei securității omenirii, primind susținerea generală a comunității internaționale.

În problema menținerii păcii și securității mondiale, statul chinez nu este doar un susținător al ideilor politice, ci și un activist al acțiunilor practice. Recent, China a publicat „Documentul cu privire la conceptul inițiativei de securitate globală”, care prezintă idei și soluții pentru cele mai importante și urgente probleme de securitate internațională din prezent, susține sporirea platformelor de dialog și a mecanismelor de cooperare, atrage mai multe țări și organizații, vizând concentrarea eforturilor comune pentru a rezolva problemele de securitate și a proteja pacea și liniștea mondială prin acțiuni eficiente.

Se impune să ne dăm mâna pentru a construi o comunitate de securitate a omenirii. Trăim toți în același sat global, țările își împărtășesc bunăstarea și destinul, depinzând unele de altele. Niciun stat nu își poate asigura securitatea absolută și nu-și poate clădi o stabilitate durabilă pe baza instabilității din alte state. Preocupările legate de securitatea ale tuturor țărilor, indiferent că sunt mari sau mici, puternice sau slabe, trebuie luate în considerare, iar propria lor securitate nu trebuie să se bazeze pe insecuritate altor țări. E bine doar atunci când tuturor le este bine. Numai prin solidaritate, cooperare, respect reciproc și înțelegere mutuală, comunitatea internațională poate promova construirea unui cadru de securitate mai echilibrat, eficient și durabil și poate maximiza securitatea generală a societății umane.

Trebuie să păstrăm scopul și principiile „Cartei Națiunilor Unite”, să respectăm și să menținem autoritatea și statutul Națiunilor Unite. Acestea joacă un rol central în menținerea securității colective, dar statutul lor a fost contestat în mod repetat de hegemonism. Numai prin menținerea fermă a sistemului internațional centrat asupra Națiunilor Unite și a ordinii internaționale bazate pe dreptul internațional se poate asigura participarea tuturor părților la chestiuni legate de gestionarea securității globale, apărând în mod eficient corectitudinea și justiția în comunitatea internațională. Doar astfel există cea mai mare probabilitate de a atinge dezideratul „asistenței reciproce de securitate” universală.

Trebuie să practicăm un adevărat multilateralism. Cum să punem în practică securitatea internațională și pacea dacă încă mai există țări care se agață de gândirea învechită a confruntării Războiului Rece, sunt obsedate să creeze „mici cercuri” și „găști” exclusiviste, practică unilateralismul în numele multilateralismului, „dublul standard” în locul regulilor, hegemonia în numele democrației? Numai multilateralismul adevărat, beneficiile și câștigul în favoarea tuturor corespund dezideratului comun al tuturor țărilor lumii. China acordă o mare importanță rolului pozitiv al mecanismelor de cooperare multilaterală existente și, în același timp, încurajează dezvoltarea continuă a unor noi platforme și mecanisme de dialog deschis bazate pe nevoile reale, astfel încât să adune laolaltă forțele tuturor părților și toți să-și dea mâna pentru a îmbunătăți gestionarea securității.

Trebuie să insistăm asupra soluționării pașnice a diferendelor prin dialog și consultare. Când țările sunt în armonie, lumea va fi în siguranță; când țările se luptă, în lume va fi haos. În tratarea conflictelor internaționale, China susține în permanență direcția generală de negociere și consultare, acționează ca mediator și conciliator activ, pledează pentru dialog în scopul sporirii încrederii reciproce, soluționării disputelor, promovării securității, creând condiții proprice pentru discuțiile externe de pace ale părților aflate în conflict. În acest sens, marile puteri îndeosebi ar trebui să-și asume propriile responsabilități, în loc să pună paie pe foc sau să profite de pe urma haosului.

Trebuie să plănuim în ansamblu securitatea și dezvoltarea. Securitatea este garanția dezvoltării, iar dezvoltarea este fundamentul securității. Cele două se completează și sunt inseparabile. Pornind de la viitorul și destinul întregii omeniri, China a propus o inițiativă de securitate globală și o inițiativă de dezvoltare globală, susținând că dezvoltarea și securitatea sunt la fel de importante, iar decalajul de dezvoltare poate fi redus prin beneficii mutuale și cooperare. Totodată, securitatea durabilă oferă garanția unei dezvoltări durabile, iar dezvoltarea durabilă stimulează securitatea durabilă.

Pacea și stabilitatea mondiale nu pot fi menținute fără participarea și cooperarea extinsă a tuturor țărilor. Ca buni prieteni și parteneri care se pot baza unul pe celălalt, China și Moldova împărtășesc interese comune în prevenirea riscurilor, asigurarea securității, promovarea stabilității și căutarea dezvoltării. China este dispusă să aprofundeze fără întrerupere cooperarea cu partea moldovenească și să contribuie la promovarea prosperității și stabilității mondiale și regionale. Am încredere că, prin eforturile concertate ale comunității internaționale, criza se va duce în cele din urmă, așa cum scria binecunoscutul poet Eminescu „norii deși se duc/ De iese-n luciu luna. ”

Suggest To A Friend:   
Print