Notificare privind reglementarea politicii de obținere a vizelor chinezești pentru cetățenii străini
2022-08-22 16:41

Începând cu 24 august 2022, ora 0:00, Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova stabilește o nouă politică  de obținere a vizelor chinezești pentru intrarea străinilor în China. Noile ajustări se aplică la următoarele:

I. Procedura de solicitare a vizei

1. Etapa preliminară de examinare a cererilor de viză

Solicitanții trebuie să expedieze un e-mail cu cererea de viză cu 5 zile înainte de data dorită de depunere a actelor, la adresa electronică secretariat.ambasada.china@gmail.com, pentru o revizuire prealabilă de către Ambasadă.  

E-mailul trebuie să conțină:

(1) Titlu: „Numele solicitantului + tipul vizei + naționalitatea”

(2) Conținut (anexă): o scurtă descriere a situației solicitantului (scopul, durata șederii etc.), alte informații suplimentare necesare și încărcarea copiilor scanate ale materialelor corespunzătoare vizei solicitate (vezi detalii în capitolul II „Materialele necesare pentru cererea de viză”).

(3) Răspuns: E-mailurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și cerințele de solicitare a vizei, vor primi un răspuns în timp util, notificând rezultatele revizuirii preliminare și indicând ora înregistrării programării online.

2. Completarea formularului electronic de cerere de viză și programarea online

După revizuirea preliminară a documentelor, solicitanții trebuie să completeze formularul electronic de cerere de viză și să se programeze online pentru a solicita viză, la ora specificată, în conformitate cu programul stabilit de personalul ambasadei.

(1) Completați formularul de cerere de viză (https://cova.cs.mfa.gov.cn ) online, imprimați pagina de confirmare și formularul, apoi semnați confirmarea  și formularul în locurile corespunzătoare.

(2) Faceți o programare online (https://avas.cs.mfa.gov.cn/ ) pentru a solicita o viză și tipăriți confirmarea programării.

3. Depunerea documentelor la Ambasadă

În funcție de ora programării online, solicitantul prezintă la secția consulară a Ambasadei formularul de cerere de viză, confirmarea programării și alte materiale suplimentare relevante. Acesta trebuie să se prezinte personal la Ambasadă pentru a depune cererea, precum și pentru a i se colecta amprentele digitale (persoanele cu vârsta sub 14 ani sau peste 70 de ani sunt scutite de colectarea amprentelor digitale).

II. Materiale necesare pentru cererea de viză

1. Materiale generale

*   Formular de cerere de viză și confirmarea programării online ;

*   Pașaportul original al solicitantului și o copie a paginii cu informații a pașaportului;

* Permis de ședere în Republica Moldova, înregistrarea intrării/traversării frontierei solicitantului în Moldova (numai pentru resortisanții țărilor terțe);

*  Certificat de vaccinare cu schema completă împotriva COVID-19 (se acceptă vaccinuri chinezești sau vaccinuri aprobate de OMS pentru utilizare în situații de urgență sau vânzare);

2. Materiale de bază aferente cererii de viză (inclusiv tipurile relevante de vize și criteriile de aplicare, pentru detalii consultați tabelul de mai jos)

Tipuri de viză

Criterii de aplicare

Principalele materiale aferente

Viza M

Persoane care merg în China pentru a relua munca și activitatea comercială (inclusiv munca pe termen lung și vizite pe termen scurt în domeniile economiei și comerțului, științei și tehnologiei, sportului, culturii etc.)

Invitația din partea partenerilor chinezi (companii, organizații) pentru străinii care merg în China pentru activități comerciale, evenimente sportive sau non-sportive.

Viza F

Persoane care merg în China pentru a relua munca și activitatea comercială(inclusiv participarea la activități necomerciale, cum ar fi vizite, expediții, schimburi (religioase, culturale, academice, publice), etc.

Invitația din partea unui cetățean chinez sau a unei organizațiide pe teritoriu Chinei, pentru străinii care merg în China în scopuri necomerciale;

Persoanele care călătoresc în China pentru un eveniment (de ex. schimb cultural) trebuie să prezinte o invitație din partea organizatorilor  evenimentului sau o confirmare a permisiunii de participare din partea autoritățilorcompetente culturale chineze relevante.

Viza Z

Personalul care urmează să lucreze în China

1. Scrisoarea de Notificare a Permisului de Muncă pentru Străini (pe o perioada de ședere mai mică de 90 de zile și inclusiv 90 de zile);

2. Confirmarea și Certificatul de muncă pe termen scurt pentru străini în China eliberate deautoritățile administrative de cultură și turism  (pentru cei care sunt angajați în spectacole comerciale pe termen scurt);

3. Permis de muncă pentru străini sau licența(pe o perioada de ședere mai mare de 90 de zile).

Viza S1

(permis de ședere)

Viză S2

(vizită la rude)

Copii minori, soți, părinți, părinți ai soților, concubini, a deținătorilor de viză de muncă

1.Originalul și copia documentelor care sa ateste relația dintre solicitant și persoana care face invitația (certificat de rudenie, certificat de căsătorie, certificat de naștere, etc.);

2.Invitația din partea persoanei de naționalitate străină cu permis de muncă în China;

3.Pașaportul și permisul de ședere al invitătorului;

4.În cazul în care copiii adulți și soții lor solicită vizite de familie (S2), aceștia trebuie să furnizeze informații și acte relevante.

Membrii familiei studenților străini care studiază în China (permis de ședere sau vizitarea rudelor)

1.Scrisoare de invitație emisă de studentul străin care studiază în China;

2.Dovada relației de rudenie dintre solicitant și invitător (certificat de căsătorie, certificat de naștere sau certificat notarial care atestă rudenia,etc.);

3.Copia pașaportului invitătorului sau   copia permisului de ședere pentru studii pe termen lung în China.

Membrii de familie care însoțesc cetățenii străini (deținători de viză F/M) care se întorc în China pentru a relua munca și producția (soți, părinți, copii minori, părinți ai soților, copii adulți)pot solicita o viză S1. Copiii adulți și soții acestora sau concubinii care au nevoie cu adevărat să meargă în Chinapot solicita doar viza S2).

1.Documente care să ateste relația de rudenie dintre solicitant și persoana care merge în China pentru a relua munca și activitatea comercială;

2.Partenerii de concubinaj trebuie să prezinte materiale justificative, cum ar fi dovada relației civile, conform cerințelor legislației locale aplicabile.

Viza Q1

(reîntregirea familiei)

Viza Q2

(vizită la rude)

Membrii de familie străini ai cetățenilor chinezi și membrii de familie ai străinilor cu statut de rezidență permanentă în China  (soți, părinți, părinți ai soților, copii și soții acestora, frați și surori, bunici, nepoți și nepoate)

1.Invitație din partea persoanei de naționalitate chineză care locuiește în China sau din partea unei persoane de naționalitate străină cu permis de ședere permanent în China;

2.Documente care sa ateste relația de rudenie dintre solicitant și invitător (certificat de căsătorie, certificat de naștere, certificat de rudenie eliberat de organele competente sau un certificat de rudenie legalizat, etc.);

3.O copie a actului de identitate al persoanei care invită (cartea de identitate chinezească, pașaportul sau copia permisului de ședere chinez pentru străini).

Vizite în China în baza motivelor de deces, boală în stadiu terminal sau vizitarea rudelor grav bolnave

1. Documentele de identitate ale pacienților decedați sau grav bolnavi (cum ar fi cărțile de identitate chinezești sau pașapoartele străinilor etc.);

2. Certificat de deces sau certificat medical sau aviz de boală gravă eliberat de spital;

3. Dovezi de rudenie și alte materiale.

Viza C

Membri de echipaj

1.Invitație oficială emisă de o companie de transport străină sau o invitație emisă de instituțiile chineze relevante;

2.Dovada șederii legale sau a reședinței in Moldova (de exemplu, originalul și copia documentelor valabile sau a vizelor valabile pentru ședere legală, reședință, muncă, studii în țara gazdă. Se aplică în principal resortisanților țărilor terțe).

Viza X1

 Studenți străini care vor beneficia de studii academice de lungă durată

1.Formularul de Aplicare pentru Viză de Studii în China (formularul JW201/JW202) în original; 

2.Scrisoarea de invitație în original emisă de o instituție sau altă entitate de studii din China (pentru studenții noi);

3.Certificat de reluare a studiilor (pentru studenții vechi);

Viza R

Persoane cu talente de nivel înalt

„Scrisoare de confirmare pentru talente de nivel înalt”. Soții și copiii minori prezintă dovada relației de rudenie pentru a solicita o viză S2.

Viză diplomatică, de serviciu și de curtoazie

Persoane care desfășoară activități diplomatice și oficiale relevante

Documente care îndeplinesc cerințele.

III. Termenul de procesare a vizei

Zile consulare de aplicare la viză: marți și vineri, de la 9:30 la 11:30.

Perfectarea vizei durează de obicei o săptămână. Dacă este nevoie de o viză urgentă, se  aplică marți și se obține viza vineri, sau se aplică vineri și se obține viza marți.

IV. Scutirea de viză

1.Străinii care fac obiectul unor acorduri reciproce de scutire de viză;

2.Străini care dețin un permis de ședere permanentă valabil în China;

3.Străini care dețin un permis de ședere valabil pentru muncă, afaceri personale, corespondenți rezidenți reîntregirea familiei și studii.

4. Cetățenii  străini deținători ai unui card de călătorie în scop de afaceri APEC.

V. Note speciale

1. Persoanele care doresc să călătorească în China trebuie să fie vaccinate cu vaccinuri chinezești sau vaccinuri aprobate de OMS pentru utilizare în situații de urgență sau vânzare și să furnizeze un certificat de vaccin care poate fi verificat pe site-ul oficial în momentul aplicării.

2. În cazul în care materialele prezentate nu îndeplinesc cerințele de mai sus, cererea de viză poate fi respinsă. Citiți cu atenție informațiile despre revizuirea preliminară și materialele necesare pe site-ul oficial al Ambasadei. Alte acte suplimentare pentru aplicare la viză (ce nu sunt enumerate în tabelul de mai sus) pot fi găsite pe site-ul oficial al Ambasadei (http://md.china-embassy.gov.cn/eng/lsqz/ ) sau  pe site-ul web oficial al Serviciului Consular Chinez (http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/201311/t20131101_961583.shtml ).

3. Vize pentru scopuri turistice, medicale și de studii neacademice de scurtă durată, la moment nu se eliberează.

4. În prezent, vizele cu intrări multiple nu se eliberează.

5. Solicitanții trebuie să respecte cerințele impuse de ambasadă, în special regulile de prevenire a epidemiei, să permită măsurarea temperaturii înainte de a intra în incinta ambasadei, să poarte mască în timpul procesului de aplicare la viză și săpăstreze o distanță de siguranță.

Pentru consultații, puteți telefona la 00373-22296104 (în timpul programului de lucru) sau puteți expedia un e-mail la secretariat.ambasada.china@gmail.com .

În cazul în care reglementările din notificarile anterioare sunt diferite de cele din această notificare, aceasta va prevala.

 ***

С  24 августа 2022 г., в 00:00, Посольство Китайской Народной Республики в Республике Молдова вводит новую визовую политику для въезда иностранцев в Китай. Новые корректировки распространяются на следующее:

I. Порядок подачи заявления на получение визы

1. Предварительный этап рассмотрения заявления на получение визы

Заявители, должны отправить электронное письмо с заявлением на получение визы за 5 дней до желаемой даты подачи документов, по адресу secretariat.ambasada.china@gmail.com, для предварительного рассмотрения Посольством.

Электронное письмо должно содержать:

(1)    Название: «Имя заявителя + тип визы + гражданство»

(2) Содержание (приложение): краткое описание ситуации заявителя (цель, срок пребывания и др.), дополнительная информация если требуется, и загрузка материалов заявления в виде отсканированных копий (подробности см. в Главе 2 «Hеобходимые материалы  для подачи заявления на визу»).

(3) Ответ: электронные письма, соответствующие критериям применения и требованиям подачи заявления на визу, своевременно получат ответ, уведомляющий о результатах предварительного рассмотрения и указанием времени онлайн-записи.

2. Заполнение  электронной формы заявления для визы и онлайн-запись

После прохождения предварительного рассмотрения документов, заявители должны заполнить электронную форму заявления для визы и записаться онлайн для подачи заявления на получение китайской визы, в указанное время в соответствии с графиком, установленным персоналом.

(1)  Заполните форму заявления на получение визы (https://cova.cs.mfa.gov.cn ) онлайн, распечатайте страницу подтверждения и форму, затем подпишите страницу подтверждения и форму в соответствующих местах.

(2) Запишитесь на прием (https://avas.cs.mfa.gov.cn/ ) чтобы подать заявление на получение визы, и распечатайте подтверждение онлайн-записи.

3. Подача документов в Посольство

В соответствии со временем онлайн-записи, заявитель приносит в консульский отдел Посольства форму заявления на получение визы, подтверждение записи и другие соответствующие дополнительные материалы.Заявитель должен лично явиться в Посольствo для подачи заявления, а также для сбора отпечатков пальцев (лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет освобождаются от сбора отпечатков пальцев).

II. Hеобходимые материалы для подачи заявления на визу

1. Общие материалы

* Формa заявления на получение визы и подтверждение записи;

* Оригинал паспорта заявителя и копия информационной страницы паспорта;

* Молдавский вид на жительство, запись о въезде заявителя в Молдову (только для граждан третьих стран);

* Новый сертификат о вакцинации по полной схемой от COVID-19 (принимаются Китайские вакцины или одобренные ВОЗ вакцины для использования в чрезвычайных ситуациях или продажи);

2. Oсновные сопутствующие материалы заявления (включая соответствующие типы виз и критерииприменения, подробности см. в таблице ниже)

Тип визы

Критерии применения

Oсновные сопутствующие материалы заявления

Визa М

Лица, приезжающие в Китай для возобновления работы и производства (включая долгосрочную работу и краткосрочные визиты в сферах экономики и торговли, науки и техники, спорта, культуры и т.д.)

Приглашение от китайских партнеров (компаний, организаций) для иностранцев, прибывающих в Китай для коммерческой и торговой деятельности, спортивных или неспортивных мероприятий.

Визa  F

Лица, приезжающие в Китай для возобновления работы и производства (включая участие в некоммерческих мероприятиях, таких как визиты, экспедиции, обмены(религиозные, культурные, академические, общественные ) и т.д.

Приглашение  от  китайской организации или физического лица находящиеся на территории Китая, для иностранцев прибывающих в Китай в некоммерческих целях;

Люди, которые едут в Китай для выступления (например, культурный обмен), должны предоставить приглашение от китайского организатора мероприятия или  копию подтверждения о разрешении на участие, от соответствующих китайских компетентных органов.

Визa Z

Персонал, который собирается работать в Китае

1.Действующее уведомление о разрешении на работу для иностранцев (для краткосрочного пребывания менее 90 дней и в том числе 90 дней);

2.Подтверждение и сертификат о краткосрочной работе для иностранцев в Китае, выданные административными органами культуры и туризма (для тех, кто занимается краткосрочными коммерческими выступлениями);

3.Разрешение на работу для иностранцев или лицензия (для тех, кто будет работать в Китае на срок более 90 дней).

Виза S1

(вид на жительство)

Виза S2

(посещение родственников)

Несовершеннолетние дети, супруги, родители, родители супругов,    сожители, обладателей рабочей визы

1.Оригинал и копии документов, подтверждающего родство между заявителем и приглашающим (свидетельство о родственных связях,  свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.);

2.Приглашение, выданное иностранцами, работающими в Китае;

3.Паспорт и вид на жительство приглашающего;

4.Если взрослые дети и их супруги просят о посещении семьи (S2), они также должны предоставить соответствующую информацию.

Члены семьи иностранных студентов, обучающихся в Китае (вид на жительство или посещение родственников)

1.Приглашение, выданное иностранным студентом, обучающийся в Китае;

2.Подтверждение родства между заявителем и приглашающим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении или нотариальное свидетельство подтверждающее родство и т.д.);

3.Копия паспорта приглашающего или копия вида на жительство для долгосрочного обучения в Китае.

Члены семьи, сопровождающие иностранных граждан (владельцы визы F\M),  возвращающихся в Китай  чтобы возобновить работу и производство (супруги, родители, дети до 18 лет, взрослыe дети, родители супругов, могут подать заявление на получение визы S1. Взрослые дети, их супруги или сожители, которым действительно необходимо ехать в Китай, могут подать заявление только на визу S2)

1.Подтверждение родственных связей тех, кто приезжает в Китай, чтобы возобновить работу и производство;

2.Совместно проживающие сожители должны предоставить подтверждающие материалы, такие как доказательство гражданских отношений, в соответствии с требованиями применимого местного законодательства.

Виза Q1 (воссоединение семьи)

Виза Q2

 (посещение родственников)

Иностранные члены семей граждан Китая и члены семей иностранцев со статусом постоянного проживания в Китае  (супруги, родители, родители супругов, дети и их супруги, братья и сестры, дедушки и бабушки,  внуки и внучки)

1.Письмо-приглашение, выданное китайскими гражданами, проживающими в Китае, или иностранцами со статусом постоянного проживания в Китае;

2.Подтверждение родственных связей между заявителем и приглашающим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, свидетельство о родстве, выданное органами общественной безопасности, или нотариально заверенное свидетельство о родстве и т.д.);

3.Копия документа, удостоверяющего личность приглашающего лица (китайское удостоверение личности, паспорт иностранца или копия вида на жительство в Китае).

Поездка в Китай на похороны или посещение тяжелобольных родственников   (супруги, родители, родители супругов, дети и их супруги, братья и сестры, дедушки и бабушки,  внуки и внучки)

1.Документы, удостоверяющие личность умерших или тяжелобольных пациентов (например, китайские удостоверения личности или паспорта иностранцев и т.д.);

2.Свидетельство о смерти или медицинская справка или уведомление о критическом заболевании, выданное больницей;

3.Доказательства родства и другие материалы.

Виза С

Члены экипажа

1.Гарантийное письмо, выданное иностранной транспортной компанией или приглашение, выданное соответствующими китайскими учреждениями;

2. Подтверждение законного пребывания или проживания (например, оригинал и копия действительных документов или действительных виз для легального пребывания, проживания, работы, учебы в принимающей стране. В основном применимо  к гражданам третьих стран).

Виза R

Высококлассные таланты

«Письмо-подтверждение для иностранных высококлассных талантов»

Супруги и несовершеннолетние дети представляют доказательства родства для подачи заявления на визу S2.

Виза X1

Иностранные cтуденты, которые получат долгосрочное академическое обучение

1.Оригинал «Формы заявления на получение учебной визы  в Китае » ( форма JW201/202 );

2.Оригинал уведомления о поступлении в высшие учебные заведения Китая (для новых студентов);

3.Справка о возобновлении учебы (для старых студентов).

Дипломатические, служебные и

 протокольные визы

Лица, осуществляющие соответствующую дипломатическую, служебную и официальную деятельность

Документы соответствующие требованиям.

III. Cрок оформления виз

Дни приема заявлений на получение визы: вторник и пятница, с 09:30 до 11:30.

Оформление визы обычно занимает одну неделю. Если нужна срочная виза, то заявлениe можно подать во вторник и забрать визy в пятницу или можно подать в пятницу и забрать визy во вторник.

IV. Oсвобождение от визы

1.Иностранцы, на которых распространяются различные взаимные соглашения об освобождении от виз;

2.Иностранцы, имеющие действительный постоянный вид на жительство в Китае;

3.Иностранцы, имеющие действительный вид на жительство для работы, личных дел, корреспондентов-резидентов, воссоединения семьи и учёбы;

4. Иностранцы, имеющие действующую карту для деловых поездок АТЭС.

V. Особые примечания

1. Лица, подающие заявление на поездку в Китай, должны быть вакцинированы с китайскими вакцинами или одобренными ВОЗ вакцинами для использования в чрезвычайных ситуациях или продажи, а также предоставить сертификат о вакцинах, который можно проверить на официальном веб-сайте при подаче заявления.

2. Если представленныематериалы не соответствуют вышеуказанным требованиям, заявление может быть отклонено. Внимательно прочитайте информацию о предварительном рассмотрении и необходимых материалахна официальном сайте Посольства. Другие дополнительные документы для подачи заявления (не указаны в таблице выше), можно узнать на официальном сайте Посольства (http://md.china-embassy.gov.cn/eng/lsqz/) или на сайте консульской службы Китая (http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/201311/t20131101_961583.shtml ).

3. Визы для туристических, медицинских и для краткосрочных неакадемических учебных целей, в настоящее время не выдаются.

4.  Многократные визы в настоящее время не выдаются.

5. Заявители должны соблюдать требования Посольства, в частности в соблюдении правил профилактики эпидемии, согласиться пройти тест измерения температуры перед входом в Посольство, носить маску во время процесса подачи заявления и соблюдать безопасную дистанцию.

Для консультации можно обращаться по номеру телефону 00373-22296104 (в рабочее время) или отправить емайл по адресу secretariat.ambasada.china@gmail.com .

В случае любого несоответствия между положениями предыдущих уведомлений и настоящего уведомления, это уведомление имеет преимущественную силу. 

Suggest To A Friend:   
Print