Ambasadorul Chinei în Republica Moldova a publicat pe site-ul Agenției de presă Infotag un articol semnat cu titlul „Visul și calea spre prosperitatea comună”
2022-10-31 20:28

La data de 31 octombrie 2022, Agenția de presă Infotag a publicat un articol semnat al E.S. Yan Wenbin, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, cu titlul „Visul și calea spre prosperitatea comună”. Textul complet se găsește mai jos:

De-a lungul veacurilor, în diferite părți ale lumii au trăit tot felul de oameni, dar fără deosebire, toți au năzuit la un trai îmbelșugat. În acest sens, bunăstarea reprezintă o aspirație mai înaltă și mai închegată a valorilor decât ordinea democratică.

Atingerea prosperității generale este o provocare cu care se confruntă fiecare țară, în diferite grade. China a depus și continuă să depună eforturi necontenite în acest scop, obținând rezultate remarcabile și pornind pe o cale de dezvoltare incluzivă.

Construirea și îmbunătățirea continuă a sistemului socialist a pus o bază instituțională solidă la stabilirea și promovarea obiectivului prosperității comune în China. În acest sens, asigurarea unei dezvoltări centrate mai degrabă pe om decât pe capital este esențială. China consideră că esența socialismului constă în eliberarea forțelor productive și dezvoltarea lor, eliminarea exploatării, înlăturarea polarizării și, în cele din urmă, atingerea prosperității comune. China combină în mod organic sistemul socialist cu economia de piață și joacă din plin un rol dublu, al echității și eficienței. În fapt, China a găsit modalitatea de a obține prosperitatea comună.

Într-o perioadă de numai 70 și ceva de ani, China a realizat cea mai mare industrializare din istoria omenirii și a devenit a doua mare economie a lumii, cu un PIB de 17.7 trilioane de dolari SUA în 2021, reprezentând 18.5% din ponderea mondială; venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor este de 11900 USD, ceea ce apropie China de nivelul țărilor cu venituri mari, conform standardelor Băncii Mondiale pentru 2020. Susținerea poziției centrale a construcției economice și realizarea unei dezvoltări economice durabile formează o bază materială indispensabilă în promovarea prosperității comune.

În procesul de dezvoltare continuă, statul chinez conștientizează pe deplin problema dezvoltării dezechilibrate între zonele urbane și rurale, între regiuni și diferite grupuri, fapt pentru care atribuie un rol deplin avantajelor sistemului socialist și mobilizează puterea întregii țări. În timp ce continuă să facă un tort mai mare, China acordă atenție și bunei lui împărțiri, promovând echitatea socială și înfăptuirea prosperității comune. Unul dintre cele mai remarcabile exemple în acest sens este faptul că, după opt ani de trudă și mobilizând resurse umane, materiale și financiare extraordinare, o populație de aproape 100 de milioane de oameni din mediul rural a fost scoasă din sărăcie până la sfârșitul anului 2020, sărăcia absolută fiind eradicată pentru prima dată în istoria Chinei. Astăzi, populația cu venituri medii a depășit 400 de milioane de persoane. China a construit cel mai mare sistem de securitate socială din lume, cu 1.36 miliarde de persoane acoperite de asigurarea medicală de bază, un miliar de beneficiari ai unei pensii de bază, învățământ obligatoriu extins la aproape 100% din populație. Coeficientul Engel calculat în rândul populației urbane și rurale a Chinei a scăzut la 29.2%, respectiv, 32.7%.

Cu toate acestea, China are încă un drum lung de parcurs pentru a atinge prosperitatea comună. Cel de-al XX-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, care tocmai s-a încheiat, a accentuat importanța realizării prosperității comune. În acest sens, au fost date dispoziții specifice, care precizează clar: modernizarea în stil chinezesc este modernizarea bunăstării generale a întregii populații care trebuie promovată cu fermitate; se impune creșterea veniturilor persoanelor cu venituri mici, extinderea păturii sociale cu venituri medii, standardizarea ordinii de distribuție a veniturilor și a mecanismului de acumulare a averii. Și mai important, Partidul Comunist Chinez a reiterat clar că va împiedica ferm cadrele de conducere să devină purtători de cuvânt și agenți ai grupurilor de interese și ai grupurilor puternice.

Atingerea prosperității comune în interiorul unui stat este firește important, însă la fel de importantă este și realizarea prosperității comune în comunitatea internațională. Potrivit Global Wealth Report 2022, publicat de Institutul de Cercetare Credit Suisse (CSRI), în 2021, 50% din populația globului cu nivel minim de avuție deține mai puțin de 1% din noua creștere a avuției lumii. Problema fundamentală și contradicția din comunitatea internațională actuală o reprezintă existența unei dezvoltări disproporționate și a unui decalaj uriaș între bogați și săraci, între țările dezvoltate și țări în curs de dezvoltare. De fapt, există un sistem „centru-periferie”, sau mai plastic, un „sistem al castelor” la nivelul statelor. Scopul fundamental al neoliberalismului este de a perpetua acest sistem, iar rezultatul extinderii sale necontrolate are ca rezultat, în mod cert, îmbogățirea câtorva țări și sărăcirea majorității celorlalte.

China a realizat, prin propria înțelepciune, cu sânge și sudoare, o dezvoltare rapidă a țării, dar nu și-a uitat niciodată identitatea, de țară în curs de dezvoltare, tot așa cum nu a uitat de existența a numeroase state și populații sărace în lume. În lumina conceptului de comunitate cu un viitor comun pentru omenire, China își va împărtăși necontenit oportunitățile de dezvoltare cu restul țărilor lumii, în special cu țările în curs de dezvoltare.

Potrivit celor mai recente date ale Băncii Mondiale, din 2013 până în 2021, rata medie de contribuție a Chinei la creșterea economică globală a ajuns la 38.6%, depășind rata totală a contribuției țărilor G7. Inițiativa „O Centură, Un Drum” propusă de China în 2013 urmează principiul consultării extinse, contribuției comune și beneficiilor partajate și a devenit un instrument puternic pentru țările de-a lungul rutei, de stimulare a dezvoltării economice. Conform previziunilor Băncii Mondiale, până în 2030 construcția comună a inițiativei „O Centură, Un Drum” va avea ca rezultat în țările conexe scoaterea din sărăcie extremă a 7.6 milioane de oameni și a 32 de milioane de oameni din sărăcie medie.

În 2021, China a propus pe mai departe inițiativa de dezvoltare globală, concentrându-se pe opt domenii cheie de cooperare în reducerea sărăciei, securitatea alimentară, combaterea pandemiei și vaccinuri, finanțarea pentru dezvoltare, schimbările climatice și dezvoltarea ecologică, industrializarea, economia digitală și conectivitatea. Această inițiativă a primit sprijin din partea a peste 100 de țări și organizații internaționale, lansând prima listă de proiecte din arhiva inițiativei de dezvoltare globală și aducând în discuție 50 de proiecte de cooperare pragmatică în reducerea sărăciei, securitatea alimentară, industrializarea și alte domenii; a înființat „Fondul de dezvoltare globală și cooperare Sud-Sud” în valoare totală de patru miliarde de dolari; a oferit peste 40.000 de cursuri de formare a resurselor umane în țările în curs de dezvoltare; a inițiat înființarea unei rețele internaționale neguvernamentale de cooperare pentru reducerea sărăciei și pregătirea pentru înființarea Parteneriatului global pentru reducerea sărăciei și dezvoltare.

Cel de-al XX-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez a reiterat că scopul politicii externe a Chinei este menținerea păcii mondiale și promovarea dezvoltării comune; China urmărește cu fermitate o strategie de dezvoltare cu beneficii reciproce și câștiguri pentru toate părțile, continuând să ofere noi oportunități lumii prin noua dezvoltare a Chinei.

Nu cu mult timp în urmă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” care propune obiective precum reducerea sărăciei, creșterea veniturilor populației și îmbunătățirea condițiilor de trai. În calitate de partener și prieten, China este dispusă să facă schimb activ de experiență cu Moldova, să consolideze cooperarea și asistența reciprocă și să caute dezvoltarea comună. 


Suggest To A Friend:   
Print