Notificare privind cerințele de prevenire și control al COVID-19 pentru pasagerii care se deplasează în China
2023-04-29 18:05

În conformitate cu situația actuală a pandemiei de COVID-19 și pentru a facilita schimburile interpersonale, începând cu 29 aprilie 2023, pentru pasagerii care călătoresc în China, se acceptă rezultatul testului rapid antigen (inclusiv kit de testare TRA la domiciliu), mai degrabă decât rezultatul testului PCR.

Ambasada Chinei în Moldova a actualizat Ghidul privind măsurile de prevenire și control al epidemiei pentru călătorii care călătoresc în China. Pentru a evita orice întârzieri și întreruperi de călătorie, recomandăm tuturor călătorilor să citească și să urmeze cu atenție instrucțiunile din ghid.

Ghid privind măsurile de prevenire și control al epidemiei pentru călătorii care se deplasează în China

1. Testare înainte de plecare

Testul rapid antigen (inclusiv kit de testare TRA la domiciliu) sau testul PCR COVID-19 este necesar de efectuat în decurs de 48 de ore înainte de îmbarcare. Un rezultat negativ al testului este necesar pentru pasagerii care călătoresc în China. Dacă ați primit un rezultat pozitiv al testului, nu trebuie să călătoriți în China până când testul împotriva COVID-19 a rezultat negativ.

2. Declarație de sănătate la vama din China

Toți călătorii sunt obligați să declare rezultatul negativ al testului la vamă din China completând Formularul de declarație de sănătate din mini-programul WeChat al Vămii Chinei (scanând codul QR de mai jos) sau la https://htdecl.chinaport.gov.cn sau prin aplicația China Customs.

3. Companiile aeriene nu vor mai verifica rezultatele negative ale testelor PCR sau TRA.

4. Auto-protecție în aeronavă

Solicităm să respectați cu strictețe cerințele companiei aeriene de prevenire a epidemiei, să va protejați ca să reduceți riscul de infecție. 

5. Verificare la intrare

Puteți trece prin vamă cu codul de declarație de sănătate vamală din China. Cei care trec declarația de sănătate și controlul de intrare pot intra fără alte cerințe. Vama va efectua verificări prin eșantionare în conformitate cu o anumită proporție. Persoanele cu declarații de sănătate sau simptome anormale, cum ar fi febră, trebuie să coopereze cu autoritățile vamale în investigațiile epidemiologice, investigațiile medicale etc. și să accepte prelevarea de probe în vederea identificării bolilor infecțioase relevante.

6. Prevenirea și controlul epidemiei după intrarea în China

După intrarea în China, pasagerii trebuie să respecte cu strictețe cerințele locale de prevenire și control al epidemiei.

***

Уведомление о требованиях по профилактике и контролю COVID-19 для пассажиров, направляющихся в Китай

В соответствии с текущей ситуацией пандемии COVID-19 и для облегчения обменов, начиная с 29 апреля 2023 года, пассажирам направляющихся в Китай, разрешается вместо ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию проводить экспресс-тест на антигены (включая домашний экспресс-тест на антигены) самостоятельно в течении 48 часов до посадки на рейс. 

Посольство Китая в Молдове обновило Руководство по профилактике и контролю эпидемий для пассажиров, направляющихся в Китай. Во избежание каких-либо задержек и сбоев в пути мы рекомендуем всем путешественникам внимательно прочитать и следовать инструкциям руководства.

Руководство по мерам профилактики и контроля эпидемий для пассажиров, направляющихся в Китай

1. Тестирование перед вылетом

Экспресс-тест на антигены (включая домашний тест-набор TRA) или ПЦР-тест на COVID-19 требуется в течение 48 часов до посадки. Отрицательный результат теста требуется для пассажиров, направляющихся в Китай. Если вы получили положительный результат теста, вам не следует ехать в Китай, пока вы не получите отрицательный результат теста на COVID-19.

2. Декларация здоровья на таможне Китая

Все путешественники должны заявить о своем отрицательном результате теста на таможне Китая, заполнив форму декларации о состоянии здоровья в мини-программе китайской таможни WeChat (путем сканирования QR-кода ниже) или на сайте https://htdecl.chinaport.gov.cn или через приложение таможни Китая.

3. Авиакомпании больше не будут проверять отрицательные результаты тестов ПЦР или ТРА.

4. Самозащита в самолете

Просим строго соблюдать требования авиакомпании по профилактике эпидемий, обезопасить себя, чтобы снизить риск заражения.

5. Входная проверка

Вы можете пройти таможню с кодом таможенной декларации здоровья Китая. Те, кто прошел санитарную декларацию и въездной контроль, могут въехать без дополнительных требований. Таможня будет проводить выборочные проверки в соответствии с определенной пропорцией. Лица с декларациями о состоянии здоровья или аномальными симптомами, такими как лихорадка, должны сотрудничать с таможенными органами в проведении эпидемиологических расследований, медицинских расследований и т. д. и принимать образцы для выявления соответствующих инфекционных заболеваний.

6. Профилактика эпидемий и борьба с ними после въезда в Китай

После въезда в Китай пассажиры должны строго соблюдать местные требования по профилактике и контролю эпидемий.


Suggest To A Friend:   
Print