Ambasadorul Chinei în Republica Moldova a publicat pe site-ul Agenției de presă Infotag un articol semnat cu titlul „Dezvoltare pașnică, beneficii reciproce și câștig comun —— Dezideratele susținute și urmărite de diplomația Chinei”
2022-12-08 16:19

La data de 8 decembrie 2022, Agenția de presă Infotag a publicat un articol semnat al E.S. Yan Wenbin, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, cu titlul „Dezvoltare pașnică, beneficii reciproce și câștig comun —— Dezideratele susținute și urmărite de diplomația Chinei”. Textul complet se găsește mai jos:

Cei interesați de afacerile internaționale au probabil un sentiment comun, și anume că situația internațională a intrat într-o perioadă nouă, tulbure și imprevizibilă, cu provocări și riscuri fără precedent. De fapt, lumea se află încă o dată la răscrucea dintre război și pace, iar direcția spre care ne îndreptăm depinde de alegerile țărilor lumii și, în primul rând, de alegerile marilor puteri. 

Cel de-al XX-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, care s-a încheiat nu cu mult timp în urmă, a oferit răspunsul Chinei, și anume că susține permanent principiul politicii externe, de menținere a păcii mondiale și de promovare a dezvoltării comune, depunând eforturi pentru a stimula construirea unei comunități cu un viitor comun pentru omenire. Diplomația Chinei susține și urmărește de mult timp aceste deziderate. Spre deosebire de schimbările de politică ale altor mari puteri, politica externă a Chinei este transparentă și previzibilă pe termen lung, cu mare stabilitate și continuitate, ceea ce, în această lume agitată, reprezintă, fără îndoială, o resursă prețioasă și rară. 

China s-a dezvoltat într-adevăr mult mai mult decât a fost înainte și va deveni mai puternică în viitor. Cu toate acestea, indiferent de nivelul la care se va dezvolta, China va continua să susțină că securitatea tuturor țărilor este indivizibilă, că e într-adevăr bine doar atunci când accepți bunăstarea tuturor, că e nevoie de identificarea intereselor comune cu fiecare țară pentru a avea o cooperare reciproc avantajoasă. China nu i-a agresat niciodată pe cei slabi și nici nu o va face, nu va căuta hegemonia și așa-zisa conducere mondială, nu va clasifica niciodată țările la grămadă și nu va face lucruri precum „China este pe primul loc” și „China are prioritate”. 

Nimeni care adoptă o poziție obiectivă nu poate nega că realizările actuale ale Chinei sunt obținute printr-o dezvoltare pașnică. Încă de pe timpuri, chinezii sunt iubitori de pace, trăsătură ce a pătruns în sângele acestei nații și a rămas impregnată în genele chinezilor. China va continua să urmeze, sincer și neclintit, calea dezvoltării pașnice, deoarece acest lucru este nu numai în interesul dezvoltării proprii, ci și în interesul general al lumii. 

Punctul de sprijin al politicii externe a Chinei îl constituie independența. China și-a făcut întotdeauna propriile judecăți și alegeri politice în funcție de natura situației în sine. Ea nu va forța pe nimeni să fie de partea ei și, cu atât mai puțin, nu se va supune altora să fie de partea lor. Ca toate celelalte țări, China va continua să-și apere cu hotărâre suveranitatea legitimă, securitatea și interesele de dezvoltare, în special integritatea teritorială. China este singura mare putere din lume care nu a realizat reunificarea națională completă. Rezolvarea problemei Taiwanului și realizarea reunificării complete reprezintă obiectivul de nezdruncinat și cert al Chinei pe care nicio forță externă nu-l poate opri. 

Astăzi, pare să fie la modă ideologizarea politicii externe, promovarea alianțelor valorice, formarea unor clici exclusiviste, modelarea și restrângerea forțată a afacerilor internaționale într-o așa-numită narațiune a democrației versus autoritarism. Acest lucru duce inevitabil la confruntarea dintre tabere și la diviziunea mondială, periclitând securitatea și dezvoltarea globală. Ceea ce ar trebui să facă țările este să promoveze și să practice valorile comune de pace, dezvoltare, corectitudine, justiție, democrație și libertate pentru întreaga omenire. China a urmărit întotdeauna un multilateralism autentic, a susținut ferm sistemul internațional format în jurul Națiunilor Unite și ordinea internațională bazată pe dreptul internațional. China a devenit țara cu cel mai mare număr de forțe de menținere a păcii dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și al doilea mare contributor la operațiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite. 

China se dezvoltă prin integrarea sa în lume și, în același timp, stimulează dezvoltarea mondială prin propria dezvoltare. China aderă la politici statale de bază, de deschidere către exterior, urmărește cu fermitate strategia deschisă a beneficiului reciproc și a câștigului pentru toate părțile și continuă să ofere noi oportunități lumii, prin noua sa dezvoltare. Până în prezent, China a devenit principalul partener comercial a peste 140 de țări și regiuni, este cea mai mare țară comercială din lume și a contribuit cu 38.6% la creșterea economică mondială, fiind principala forță motrice. Nu cu mult timp în urmă, colegii mei mi-au mai spus că vecina Moldovei, România, a inaugurat în luna august a acestui an, primul tren pe ruta China-Europa. Pe măsură ce trenurile încărcate cu produse chinezești de înaltă calitate pleacă din China, traversează ansamblul continental eurasiatic și ajung în portul Constanța din România, țările de-a lungul rutei vor obține beneficii reale. 

Nimeni nu poate nega că există încă, în actuala comunitate internațională, prea multe fenomene precum hegemonismul, politica de putere, mentalitatea Războiului Rece, standardele duble și amestecul în treburile interne ale altor țări, ceea ce împiedică sever construirea unei lumi a păcii durabile și prosperității comune. Scopul țărilor care fac aceste lucruri este de a-și menține permanent poziția în vârful piramidei mondiale, crezând că numai ele au dreptul să se bucure de o viață prosperă, iar celorlalte țări le este destinat doar să muncească pentru ele, să furnizeze mărfuri și resurse ieftine și să aștepte să li se culeagă roadele. În spatele acestui scop se află teoria superiorității civilizaționale, sau chiar teoria superiorității rasiale. 

Lumea este o singură familie. Doar atunci când oamenii din toată lumea o duc bine, se poate menține prosperitatea și garanta securitatea. China crede cu tărie că viitorul oamenilor din întreaga lume constă în construirea unei comunități cu un viitor comun. Dezvoltarea societății umane nu poate rămâne permanent într-o stare de dezechilibru, în care unii sunt foarte bogați, iar alții mor de foame. Inițiativa de Dezvoltare Globală și Inițiativa de Securitate Globală propuse de China au ca scop promovarea dezvoltării și securității întregii omeniri. „Forța Virtuții nu se arată în singurătate: trebuie să aibă-n jur vecini ca să se-arate” (citat din Confucius, Analecte), iar China va avea inevitabil din ce în ce mai mulți prieteni.

China își va urma neclintit propriul drum. Au existat țări care au încercat să-și impună valorile și sistemele sociale în China, să schimbe direcția și sistemul de dezvoltare chineze și să creeze o altă China. Văzând că nu-și ating obiectivul, acestea se reorientează spre a pune piedici Chinei, fără a avea limite, încercând să blocheze sau chiar să întrerup